Stavba bazénu z těžké fólie

27.02.2023

V praxi se často setkáváme s množstvím polopravd a nedostatečnou informovaností, což má pak za následek zbytečná pochybení při výstavbě. Pojďme se tedy v kostce podívat, o co jde.

Naši zákazníci vždy obdrží podrobnou stavební přípravu. Pokud je dodržena, lze zaručit krásný
a trvanlivý bazén. Jejím obsahem jsou ve stručnosti následující kroky.

Výkop stavební jámy

Rozměr výkopu je samozřejmě závislý na atributech bazénu, avšak z logiky věci vyplývá,
že jáma musí být hlubší, delší a širší než zamýšlený vnitřní rozměr. Stavba nabývá především
o drenáž, zásyp a základovou desku do hloubky a ztracená bednění (příp. polystyrenové tvárnice) do šířky a délky. Již v této fázi musí být zcela jasně určené všechny výšky až po finální dlažbu. Je vhodné připravit také výkopy pro potrubí, elektrické vedení a pásy pro případné zastřešení.

Základová deska

Vřele doporučujeme pod základovou desku natáhnout drenážní potrubí do štěrkového zásypu. Takový bezpečnostní prvek zachránil nejeden bazén. Deska je vždy armovaná a odlitá
z jednoho kusu betonu.

Betonáž svislých prvků

Nyní je na řadě založení ztracených bednění tvořících stěny, betonáž schodů a základových pásů zastřešení. Pokud je to možné, provázejte armováním všechny prvky k sobě. Zamezíte tak nežádoucím pohybům mezi jednotlivými částmi. V této fázi jsou do stěn instalovány prvky bazénové technologie - trysky, skimmer, světla apod. Toto je začátek "hry o milimetry". Dbáme na to, aby byly všechny tyto části zabetonované v přesných kótách. V opačném případě není možné zajistit dokonalý výsledek. Stavba je zakončena kvalitním betonovým věncem.

Finalizace skeletu

V tuto chvíli obvykle provádíme natažení potrubí a montáž technologií. Vnitřní plochy skeletu jsou vystěrkovány perlinkou s lepidlem do dokonalé rovinatosti bez jakýchkoliv přechodů
a prohlubní
. Pokud skelet splňuje kritéria, může být natažena podkladní vrstva geotextilie,
na kterou již pokládáme hydroizolaci.


Zbytek realizace se již nese v duchu terénních úprav, pokládky dlažby (příp. jiného povrchu), instalace zastřešení a finálního spuštění filtrace.